HD đăng ký và sử dụng

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

icon_intro_start.png HD đăng ký và sử dụng

Quý khách chỉ cần đăng ký một lần, gói cước sẽ được tự động gia hạn

Đăng ký dịch vụ

Soạn DK1 gửi 5086 để đăng ký gói ngày (Phí DV: 2.000đ/ngày)

Soạn DK7 gửi 5086 để đăng ký gói tuần (Phí DV: 10.000đ/tuần)

Soạn DK AV1 gửi 5086 để đăng ký gói ngày (Phí DV: 2.000đ/ngày)

Soạn DK AV7 gửi 5086 để đăng ký gói ngày (Phí DV: 10.000đ/tuần)

Hoặc truy cập trang http://tinanninh.vn chọn Đăng ký tại Menu

Hủy dịch vụ

Để hủy dịch vụ:

Soạn HUY1 gửi 5086 (0đ) để hủy gói ngày
Soạn HUY7gửi 5086 (0đ) để hủy gói tuần
Soạn HUY AV1 gửi 5086 (0đ) để hủy gói AV1
Soạn HUYAV7 gửi 5086 (0đ) để hủy gói AV7

Lấy mật khẩu truy cập
Để lấy mật khẩu truy cập tinanninh qua Wifi
Soạn MK gửi 5086 (0đ)

Hướng dẫn sử dụng
Soạn HD hoặc HDA gửi 5086 (0đ) để được hướng dẫn