An ninh hình sự

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Hoãn tăng giá khám chữa bệnh với người chưa tham gia BHYT
Mã số video: 39554
Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tạm thời chưa điều chỉnh giá dịch vụ khám chữa bệnh đối với người chưa tham gia BHYT. Nguồn ANTV