An ninh hình sự

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Đề xuất đánh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với điện thoại di động
Mã số video: 39552
Trong một văn bản góp ý cho đề án "mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn thuế" gửi Bộ Tài chính, UBND Tp.HCM đã đề xuất mở rộng một số đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó có điện thoại di động. Nguồn ANTV