Camera giấu kín

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Ai sẽ giúp người bị tai nạn giao thông?
Mã số video: 35293
Tai nạn là nỗi ám ảnh và sợ hãi với rất nhiều người tham ra giao thông. Có nhiều nguyên nhân gây tai nạn, nhưng nguyên nhân chính đó là việc không tự giác chấp hành pháp luật, sự chủ quan của bản thân những người điều khiển phương tiện, điều khiển chính mạng sống của mình. Khi đang lưu thông trên đường, nếu gặp người bị tai nạn giao thông, những lái xe ô tô sẽ ứng xử ra sao?