Chuyện kể trước lúc 0 giờ

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Vợ đa tình bội bạc với người chồng chấp nhận "đổ vỏ" (P1/3)
Mã số video: 34842
Một người đàn ông đầy lòng vị tha và bao dung chấp nhận lấy một người phụ nữ đang mang thai con của người khác, thế nhưng người vợ may mắn ấy đã không trân trọng tình cảm đáng quý của chồng mình người đã chấp nhận đổ vỏ để cứu cuộc đời của cô ấy, cô ấy đã có những cách hành xử vô cùng đáng trách đối với chồng mình và cả những đứa con của mình nữa.