Chuyện kể trước lúc 0 giờ

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Trả giá đắt khi bắt người yêu sinh viên phải phá thai (P1/3)
Mã số video: 34322
Tuổi trẻ sai lầm dường như là điều hiển nhiên trong cuộc đời mỗi con người, có những lỗi lầm chúng ta có thể tha thứ được và có những lỗi lầm mà đến hết cuộc đời có thể vẫn không nhận được lời thứ tha, những bài học đầu đời luôn sâu đậm và khó quên như vậy.