Camera giấu kín

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Chủ tiệm “tròn mắt” vì hàng giảm giá bất đắc dĩ
Mã số video: 21413
Trong tình huống ngày hôm nay chúng tôi sẽ dành sự bất ngờ cho nhân viên bán hàng, chúng tôi sẽ đặt một tấm biển với nội dung giảm giá 80% tất cả các mặt hàng, liệu rằng thái độ của các nhân viên sẽ như thế nào hãy cùng tìm hiểu câu trả lời nhé!