Nóng và Lạ

Quý khách đang truy cập bằng wifi, vui lòng đăng nhập tại đây hoặc chuyển sang truy cập bằng GPRS/3G/EDGE của Viettel để tiếp tục sử dụng

Ám ảnh lễ cúng hồn vùng cao
Mã số video: 21174
Trong văn hóa tâm linh của người Dao đỏ ở Nguyên Bình, Cao Bằng có một nghi lễ rất kỳ lạ: lễ cúng hồn, mới nghe cái tên có lẽ nhiều người sẽ cảm thấy giật mình, sợ hãi và hoài nghi. Nghi lễ này có mang màu sắc mê tín dị đoan hay ẩn sau đó là những thông điệp ý nghĩa và sâu sắc về triết lý sống.